Facebook   Twitter   Google+  
 
   
                lat - eng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОБРО ДОШЛИ
ДОБРО ДОШЛИ
на Интернет странице Фондације Народне библиотеке Србије
 
НОВО СЛИКОВНО ПИСМО
НОВО СЛИКОВНО ПИСМО
У славу МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА КЊИГЕ, реализована програмска акција
„ Фондација - Фазбука : игра и наука“
 
Будућност архивирања
Будућност архивирања
Први пројекат Протокола о стратешком партнерству са ИНФОРМАТИКОМ А.Д.

Партнерски скуп БУДУЋНОСТ АРХИВИРАЊА
 
SSL  и школа CLOUD-a
SSL и школа CLOUD-a
Од 3. августа 2014. године, Народна библиотека Србије је једна од првих институција ове врсте у свету, која је имплементирала сигурносни SSL сертификат заштите на интернету највишег нивоа...
 
ПАЗИ ШТА ЧИТАШ
ПАЗИ ШТА ЧИТАШ
На фестивалу књига ПАЗИ ШТА ЧИТАШ – хуманистика, култура, уметност Фондација Народне библиотеке Србије була је организатор разговора библиотекара - Тајна уласка у библиотеке: ПРИСТУП ЗНАЊУ ЗА БУДУЋНОСТ.
 
СТРИМИНГ
СТРИМИНГ
Примена CLOUD-а у библиотекама
Фондација и Народна библиотеке Србије обезбедили су директан "стримиг" трибине "Трансфери ИТ технологија уз трансфере знања", тема - стручног скупа "Употреба CLOUD-а у библиотекама". Среда 1.октобра 2014. године ОД 11 САТИ
 
ПРОЈЕКТИ
ПРОЈЕКТИ
ЕДУКАЦИЈА У ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ
Информисана јавност,запослени у култури и заинтересовани грађани о процесу дигитализације..
 
ПРИЈАТЕЉИ
ПРИЈАТЕЉИ
ЕУНЕТ
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ИНФОРМАТИКА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
 
ДОКУМЕТИ ФОНДАЦИЈЕ
ДОКУМЕТИ ФОНДАЦИЈЕ
Документи Фондације Народне библиотеке Србије
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ
СТАТУТ
РЕШЕЊЕ АПР
ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ
ПиБ
 

ЦИЉЕВИ И МИСИЈА

Фондација Народне библиотеке Србије основана је 4.маја 2012. године одлуком Управног одбора Народне библиотеке Србије.

Фондације је, Решењем Министарства културе, уписана у регистар фондација и задужбина 15.маја 2012. године и послује сходно Закону о фондацијама и задужбинама.

Вредности принципи деловања фондације:

- Друштвена одговорност - Квалитет - Креативност - Транспарентност - Интенационално деловање.


Циљеви Фондације Народне библиотеке Србије су:

- Унапређење инфраструктуре Народне библиотеке Србије. - Промовисање и популарисање књига, читања и слободан приступ информацијама.

- Организовање различитих програма из културе и активности кроз организовање различитих предавања, расправа, промоција, изложби, концерата и других облика културних активности.

- Помагање у набавци, заштити и чувању и обезбеђивању приступа библиотечко-информационој грађи и изворима.

- Размена искустава и сазнања у библиотечко-информациониј делатбости кроз повезивање и размену електронсих података и информација на националном, регионалном и интернационалном нивоу.

- Континуирано усавршавање библиотечко-информационих стручњака. - Помагање у маркетиншком представљању Народне библиотеке Србије.


Финансирање реализације ових циљева врши се из сопствених средстава и то:

- Улозима стратешких партнера, финансирањем пројеката из државних или  фондова који се баве развојем и унапређењем садржаја из културе,   донацијама и спонзорствима.

Народна библиотека Србије
 
Донатор Фондације НБС